هیئت مدیره

اسحاق صادقی : رییس هیئت مدیره  شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان و مدیر فنی شرکت هلدینگ صنایع غذایی ، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری
حبیب الله فاضل فلاورجانی : نایب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان
منصور گودرزی مهر : عضو هیئت مدیره و مدیر فنی و مهندسی شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان