دی ۹, ۱۳۹۵

انتخاب واحد نمونه صادر کننده استان

انتخاب واحد نمونه صادر کننده استان در مراسم صادر کنندگاه […]
دی ۹, ۱۳۹۵

مراسم تودیع معارفه مدیر عامل پگاه لرستان

مراسم تودیع معارفه مدیر عامل پگاه لرستان طی حکمی از […]
آبان ۶, ۱۳۹۵

انتخاب شرکت شیر پگاه لرستان به عنوان واحد تولیدی استاندارد نمونه استان

انتخاب شرکت شیر پگاه لرستان به عنوان واحد تولیدی استاندارد […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۵

معرفی محصولات جدیددرسطح شهر

معرفی چهارمحصول جدید پگاه لرستان بر روی اتوبوس مسافربری در […]