ارسال محموله شیر خشک نوزادی اهدایی صنایع شیر ایران به مناطق سیل زده استان لرستان

ارسال محموله شیر خشک نوزادی اهدایی صنایع شیر ایران به مناطق سیل زده استان لرستان:

با هماهنگی مدیر عامل شرکت پگاه لرستان و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یک محموله شیر خشک نوزاد به مناطق سیل زده استان ارسال گردید.

۲۲ اردیبهشت ماه

روابط عمومی شرکت پگاه لرستان