پنیر:

پنیر کاپ در وزن های ۳۰۰/۳۵۰/۴۵۰/۵۰۰  و  غنی شده در همین وزن ها

پنیر پروسس ۳۰۰ گرم

پنیر حلب ۱۳ کیلویی

پنیر سطلی ۱۰ و ۴ کیلوگرمی

 

ماست:

ماست لیوانی در وزن های ۷۰۰ و ۹۰۰ گرمی ، کم چرب و پرچرب (غنی شده در همین وزن ها)

ماست دبه ۲۰۰۰ گرمی کم چرب و پرچرب

ماست کز دار ۷۰۰ گرمی

ماست کز دار رویه دار ۱۳۰۰ گرمی

ماست ۱۰۰ گرمی

 

کشک:

کشک لیوانی ۳۸۰ گرمی

 

دوغ:

دوغ بطر ساده در وزن های ۲۵۰/۱۵۰۰/۲۰۰۰/۳۵۰۰/۴۰۰۰گرمی

دوغ بطر کز دار

دوغ بطر سنتی ساشه سبزی دار

دوغ بطر سنتی ساده ۱۵۰۰ گرم

دوغ نایلونی در وزن های ۸۰۰و ۲۵۰۰گرمی

دوغ لیوانی ۲۶۰ گرمی

استریل:

خامه ۲۰۰ گرمی بیس و اسلیم

شیر ساده ۲۰۰ گرمی بیس و اسلیم

شیر موز / شیر کاکائو / شیر عسل / شیر موز / شیر قهوه ۲۰۰گرمی بیس و اسلیم

شیر نایلونی استریل ۱ لیتری ای اس ال  استریل

شیر کاکائو نایلونی ۱ لیتری استریل

 

شیر:

شیر نایلو پاستوریزه در وزن های ۸۰۰/۹۰۰/۲۵۰۰/۵۰۰۰ گرمی

شیر نایلونی پاستوریزه غنی شده ۸۰۰ گرمی

شیر بطر ای اس ال کم چرب پر چرب

شیر کاکائو بطر

 

پودری:

شیر خشک صنعتی ۲۵ کیلوگرمی

پودر آب پنیر ۲۰ کیلوگرمی

پودر پروتئین ۱۵ کیلوگرمی ام پی سی

پودر پروتئین ورزشکاری ۵۰۰ گرمی ام پی سی