طی سال ۹۰

افتخارات شرکت صنایع شیر ایران «پگاه» وشرکتهای تحت پوشش

طی سال ۹۰

افتخارات بین المللی سال ۹۰                                                 

•  دریافت دیپلم افتخار در حوزه فعالیتهای ترویجی مصرف شیر از فدراسیون بین المللی شیر

•  کسب مقام فینالست در جایزه فدراسیون بین المللی شیردر حوزه گسترش شیر مدارس

•  دریافت ۲  گواهینامه سیستم مدیریت آزمایشگاه (ایزو ۱۷۰۲۵)

•  دریافت استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

افتخارات ملی سال ۹۰                                                            

• صنایع شیر ایران «پگاه»رتبه اول صنایع غذایی کشور در فهرست صد شرکت برتر

•  جزء صد برند برتر ایران در دومین جشنواره بین المللی برترین نام ونشان های تجاری ایران

•  واحد نمونه استاندارد کشوری از اداره استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

•  دریافت لوح شهاب (تحقیق وتوسعه برتر)ازانجمن صنایع غذایی ایران

•  دریافت لوح سپاس وتندیس اولین جشنواره ملی کاهش قیمت تمام شده بعنوان تنها شرکت لبنی

•  کسب لوح تعهد به تعالی منابع انسانی

•  استقرار نظام ۵s(نظام آراستگی محیط کار)

•  دریافت لوح سیب سبزبدلیل تولیدمحصولات سالم ازوزارت بهداشت

افتخارات استانی سال ۹۰

• انتخاب ۶ شرکت تحت پوشش  به عنوان صادر کننده نمونه استان

• انتخاب به عنوان تولیدکننده برگزیده ازمعاونت غذاوداروی استان

• کسب جایزه ملی کیفیت از سوی سازمان  غذا ودارواستان

• کسب تندیس طلایی واحد تولیدی برتر استان از دانشگاه علوم پزشگی وخدمات بهداشتی درمانی

• انتخاب ۵ شرکت تحت پوشش به عنوان واحد نمونه استاندارد استانی

• واحد نمونه صنایع غذایی

• انتخاب ۵ شرکت تحت پوشش به عنوان واحد نمونه کیفی استان

• واحد برتر صنایع سلامت استان

• واحد نمونه صنعتی استان

• کسب لوح افتخار تنها فرهیخته صنایع غذایی استان

•  انتخاب مدیر عامل شرکت به عنوان کارآفرین نمونه

• کسب نشان طلایی دومین جشنواره تخصصی ایمنی مواد غذایی استان

• کسب گواهینامه آکرودیته تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سوی اداره استاندارد

• کسب عنوان کارگروه  نمونه استان (کارشناسان فنی شرکت)

• واحد برتر صنایع غذایی وآشامیدنی استان

• انتخاب ۳ شرکت تحت پوشش به عنوان برند برتر استان