نخستین کنفرانس ملی مدیریت کیفیت

نخستین کنفرانس مدیریت کیفیت با شعار “سلامت جامعه در گرو نظام سلامت غذا” در تاریخ ۲۴ و ۲۵ دی ماه ۱۳۹۲ برگزار خواهدشد.

این کنفرانس در محل انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با محورهای زیر تشکیل می شود:

نقش توسعه استانداردها در ارتقای کیفیت و ایمنی مواد غذایی

نقش سازمانهای نظارتی در ارتقای سلامت غذا

توسعه فناوری نوین در صنعت غذا

زنجیره تامین و توزیع در حفظ و پایداری کیفی مواد غذایی

جایگاه استقرار سیستمهای مدیریتی در صنعت غذا

نقش برچسب گذاری در ارتقای آگاهی مصرف کنندگان

سیستمهای ارتباط با مشتری و رضایتمندی مشتریان

نقش توسعه کیفیت در اقتصاد

همچنین در حاشیه این کنفرانس، نمایشگاه، کارگاه آموزشی و ارزیابی واحدهای برتر صنایع غذایی نیز برگزار خواهد شد.

http://http://www.iranqms.com/