پگاه لرستان واحد نمونه استاندارد استانی

تقدیر مدیر کل استاندارد از پگاه لرستان
🔴 

🔹️شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان واحد نمونه استاندارد استان در سال ۹۹، شد.

🔸️به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، مدیرکل اداره استاندارد لرستان، پگاه لرستان را به عنوان واحد نمونه استاندارد معرفی و از همکاری های این مجموعه با اداره کل استاندارد تقدیر کرد.

🔹️مدیرکل اداره استاندارد استان، پگاه لرستان را سرآمد واحدهای صنایع غذایی استان دانست و از تلاش های ارزنده شرکت در راستای اجرای ضوابط و معیارهای استاندارد، در تولید و ارتقاء کیفیت، تقدیر کرد.

🔸️حشمت الله بهرامی مدیرعامل پگاه لرستان، نیز تصریح کرد: در مجموعه پگاه رعایت موارد بهداشتی و استاندارد در اولویت است و دغدغه پگاه چیزی جز حفظ سلامت مصرف کننده نبوده و نخواهد بود.