مراسم تودیع معارفه مدیر عامل پگاه لرستان

img_20161228_11111مراسم تودیع معارفه مدیر عامل پگاه لرستان

طی حکمی از سوی جناب اقای مهندس وقوعی مدیر عامل محترم صنایع شیر ایران(پگاه) جناب آقای مهندس فاضل به عنوان مدیر عامل جدید پگاه لرستان معرفی واز زحمات جناب آقای مهندس یاراحمدی تقدیر گردید.