مناقصه ها

آبان ۱۱, ۱۳۹۹

مناقصه عمومی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان در نظر دارد طبخ وسرو دو نوبت غذای( ناهار وشام )  کارکنان  ‌خود را از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکت های پیمانکاری معتبر وواجد شرایط واگذار نماید . لذا شرکتها ویا پیمانکارانی که تمایل دارند در این مناقصه شرکت نمایند از تاریخ درج این آگهی به مدت یک هفته مهلت دارند جهت دریافت []
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹

آگهی مناقصه عمومی

    شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (‌سهامی خاص )‌در نظر دارد نسبت به خرید اقلام بسته بندی مشروحه ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید . – انواع دبه ماست ۲  کیلوگرمی – انواع بطر شیر ودوغ (‌پت ۲۵۰ سی سی ، یک لیتری ، ۵/۱ لیتری ، ۲ لیتری و ۳/۵  لیتری )‌وبطر خمره ای ۲۲۰۰ گرمی – []
فروردین ۳۰, ۱۳۹۹

مناقصه عمومی بخشی از امور خدماتی (تولید ،فنی ، بارگیری ، فضای  سبز )‌

                  شرکت شیر پگاه لرستان در نظر دارد بخشی از امور خدماتی (تولید ،فنی ، بارگیری ، فضای  سبز )‌خود را از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکت های پیمانکاری معتبر وواجد شرایط  واگذار نماید لذا شرکتها ویا پیمانکارانی که تمایل دارند در این مناقصه شرکت نمایند از تاریخ  درج این []